2018/12/03

Let's chat

Senai jau bekalbėjome apie kažką asmeniško, tai šį kartą noriu pasidalinti ką pastaruoju metu veikiu ir kaip man sekasi.

Tai gi per pastaruosius metus nutiko nedaug, bet
man teko pakeisti darbą ir dabar dirbu visiškai kitoje srityje nei prieš tai. Jei jums įdomu seniau dirbau darbą susijusį su pardavimais, kuris laikui bėgant pradėjo kelti vis daugiau streso ir nervų, todėl manau, kad kaip ir kiekvienam asmeninė gerovė ir ramybė yra kur kas svarbesnė už nervus. Per šio darbo sukeltą stresą pradėjau valgyti iš streso, o nuo to prikapsėjo visai nemažai svorio. Su kuriuo vis bandau kovoti. Tai gi grįžtant prie darbo šiuo metu dirbu virtuvėje ir galiu pasakyti, kad šis darbas man labiau prie širdies nei prieš tai turėtas, nes jame man nekelia niekas streso, dirbi savo ritmu ir negalvoji čia įvykdysi tau iškeltus tikslus ar ne.

Tai gi toliau, turbūt žinote, kad aš esu mama, mano dukrai jau virš 3 metų, augam ir didėjam su kiekviena minute. Ji yra vienas didžiausių mano gyvenimo džiaugsmų. Tik tėvai gali suprasti, kad vaiko meilė yra pats nuostabiausias dalykas pasaulyje.

Dabar blog'e vyksta maži pakitimai jei pastebėjote, bandau susidėlioti, kiek straipsnių rašyti, kas jums įdomu ir kas ne. Atnaujinau dizainą ir stengsiuosi jį tobulinti toliau. Rašau dviem kalbom, kad suprastų didesnė auditorija nes dalis mano skaitytojų yra užsieniečiai.

Toliau jei jums įdomu atsikrai galiu papasakoti kaip man sekasi kovoti su svoriu, ir ką aš darau, kad jis mažėtų. Žinoma jis nekrenta rekordiškais skaičiais bet per 6mėn jau numečiau 7kg tai yra vis šis tas, kai savęs per daug neriboji ir leidi suvalgyti saldainį ar picos. Tai gi jei jums įdomu būtų paskaityti apie mano kelionę norimo svorio link rašykite. O dabar galiu pasakyti, kad labai laukiu Kalėdų, nes visur kur pasisuksi yra Kalėdinės dekoracijos ir papuošimai, parduotuvėse galima rasti būtent tik šiam sezonui būdingų mielų dalykų. Taip pat tai dovanų ieškojimo metas, kuris daugumai gali sukelti galvos skausmą, tdėl planuoju pasidalinti dovanų idėjomis Jam ir Jai. Šandien tiek ir iki!

EN

It's been long time since I've shared something personal, this time I want to share what I have been doing and how I am.

Not much happened in past year, but I had to change my job and I am now working in a completely different area than before. If you are interested my job used to be related to sales that had become more and more stressful and nervous over time, I believe that, like everyone else, personal well-being and peace are more important than nerves and stress caused by job. During the stress caused by this work, I began to stress eating and that caused weight gain and quite a bit of it. With what I'm always struggling and trying to lose it. So getting back to my job currently I'm working in the kitchen(something like chef but easier ), and I can say that this work is closer to my heart than the one i had before, because it does not cause me any stress, I work in my rhythm, and do not think all the time  If I reach the goals that you've been set to accomplish.

So you probably know that I am a mother, my daughter is over 3 years old now, growing up and growing bigger with every minute. She is one of the greatest joys of my life. Only parents can understand that the child's love is the most wonderful thing in the world.

Now there are minor changes in the blog if you did notice, I'm trying to set up, how many articles to write, what would be interesting for you and what not. I've updated the design and will try to improve it further. I am writing in two languages so that a larger audience would understand because some of my readers are foreigners.

Further, if you are interested I can tell you how I am struggling with my weight and what I am doing to in order to lose it. Of course the weight does not drop on record numbers, but I've already lost 7kg in 6 months. This all wight was lost when you aren't hard on yourself and you allow yourself to eat some sweets or a pizza. So if you are curious to read about my trip to the desired weight, write me an email or message me on social media. And now I can say that I am very much looking forward to Christmas, because everywhere you go there is Christmas lights and decorations, you can find the cute things that are typical only for this season. It is also the time to find gifts for your loved ones which can cause headaches for most, so I plan to share the gift ideas for Him and Her. Thank you for reading and that's all for today!


See you soon!