2018/08/02

BEAUTY CLINIC MeDIHEAL COLAGEN IMPACT ESSENTIAL MASK

Hello today I will tell you about another face mask that I bought from ebay. First of all:

LT

Sveiki šiandien aš jums papasakosiu apie dar vieną veido kaukę, kurią įsigijau iš ebay. Pirmiausia:

EN

Packaging 5/5

The playful and beautiful packaging immediately attracted
my attention, the bright yellow color was interesting, and it is a mask with collagen. The packaging itself is somewhat unusual in its design and shape, so it is youthful and really interesting for every mask enthusiast. So this face mask is made in South Korea, by the way it is wonderful that  the instruction is in both English and Korean. It is also a sheet mask which size and incisions(cut outs) are extremely precise.

LT

Pakuotė 5/5

Žaisminga ir daili pakuotė iškart patraukė mano dėmesį, ryški geltona spalva sudomino bei tai kaukė yra su kolagenu. Pati pakuotė šiek tiek neįprasta savo dizainu ir forma todėl yra jaunatviška ir sudomins tikrai kiekvieną kaukių entuziastą. Taip pati ši kaukė  yra pagaminta Pietų Korėjoje todėl labai džiugu, instrukcija yra tiek anglų tiek korėjiečių kalbomis. Taipogi tai yra lakštinė kaukė, kurios dydid ir iškirpimai yra itin tikslūs.

EN

Feelings and sensations during the procedure  5/5

This face mask made it possible to relax and enjoy the process, I liked the fact that there was no unpleasant smell. The mask itself has very light pleasant smell, but it's barely noticeable and does not disturb you. The mask should be kept for about 15-20 minutes, while waiting you can always listen to some music or read a book. After 20 minutes, it is suggested that the mask essence  leftovers on skin to gently tap it in so it could get absorbed.

LT

Savijauta procedūros metu 5/5

Ši veido kaukė leido atsipalaiduoti ir pasimėgauti jos atliekamu darbu, patiko tai jog nebuvo justi jokio nemalonaus kvapo. Pati kaukė lyg ir turi lngva gaivų kvapą, bet jis yra vos pastebimas ir tikrai netrugdo. Kaukę reikia laikyti apie 15-20 minučių, o laukiant galima paklausyti muzikos ar paskaityti knygą. Po 20 minučių siūloma kaukės esencijos likučius švelniai įtapšnoti į odą ir leisti jiems įsigerti.

EN

Effect 4/5


After using this face mask the skin becomes elastic and bright, the skin's color becomes smoother. The skin is only slightly softer, but the effect is noticeable after the first use, I think using these masks several times a week and for a long time the effect would be much more visible. As a summary, I can say that this face mask really deserves attention because it performs what it said it would do and it surprised it.

LT

Rezultatas   4/5

Po naudojimo oda tampa elastingenė ir skaistenė, odos spalva tapo vienodesnė. Oda tapo tik šiek tiek švelnesnė, tačiau efektas pastebimas jau po pirmo naudojimo, manau naudojant šias kaukes keleta kartų per savaitę ir ilgesnį laiką efektas būtų kur kas labiau matomas.Apibendrinus galiu pasakyti, kad ši veido kaukė tikrai verta dėmesio, nes savo darbą atlieka ir tikrai nustebino.


Ingredients/Sudėtis: