2018/07/16

VIVI Leave-in Conditioner

Today I will review leave-in hair conditioner from VIVI. Vivi is natural ingredients based company, so the expire date may vary , so be sure to pay attention when shopping and using the products of this company to be careful.

LT

Šiandien apžvelgsiu nenuplaunamą plaukų  kondicionierių iš VIVI. Vivi yra natūralios sudėties todėl jų parduodamų priemonių galiojimo laikas gali skirtis, todėl būtinai atkreipkite dėmesį kai pirksite bei naudosite šios įmonės priemones būkite atidūs.

EN

Packaging 3/5


Robust plastic bottle which opens by pressing it down and the cap opens up. The packaging is tight, but I would not suggest it to take while traveling because it can open and spill, so taking this hair care product on the trip should be while taking some precautions. The bottle design is simple and minimalistic.

LT

Pakuotė  3/5

Tvirtas plastiko buteliukas, kuris atsidaro. Pakuotė yra sandari, tačiau kelionėm nesiūlyčiau nes gali atsidaryti ir išsilieti,  todėl iman šią priemonę į kelionę reiktų imtis atsargumo priemonių. Buteliuko dizainas paprastas ir minimalistinis.

EN

Consistency and smell 3/5


The consistency of this leave-in hair conditioner is watery and watery with a whitish shade. Easily distributed on hair. The fragrance is sweet and reminds me of citrus, tough the scent does not stick to the hair and quickly disappears. For me, the consistency itself seemed to be too watery.

LT

Konsistencija ir kvapas 3/5

Šio nenuplaunamo plaukų kondicionieriaus konsistencija yra skysta, turinti balkšva atspalvį. Lengvai paskirstoma ant plaukų. Kvapas saldus ir primena citrusus, ant plaukų kvapas neišlieka ir greitai pradingsta. Man asmeniškai pati konsistencija pasirodė kiek per skysta.

EN

Effect 3/5


Finally, this leave-in hair conditioner left me no big impression, the hair was somewhat softer, but the same effect can be done with a simple hair conditioner. Therefore, I used this product more for my daughter's hair because of it consist more natural ingredients, because it did not do anything for my hair, and I did not notice any change in my daughter's hair either.

LT

Efektas 3/5

Galiausiai šis nenuplaunamas balzamas man nepaliko jokio įspūdžio, plaukai buvo šiek tiek švelnesni tačiau tą patį darbą atlieka ir paprastas kondicionierius ar balzamas. Todėl šią priemonę daugiau naudojau savo dukros plaukams dėl natūralesnės sudėties, nes mano plaukams jis nieko nepadarė na o dukros plaukuose pokyčio taip pat nepastebėjau.

Ingredients/sudėtis:

  • Validity / Galiojimas:  shown on packaging/ nurodyta ant pakuot4s
  • Purchase from Galima įsigyti: in VIVI shops/parduotuvėse , vivi.lt
  • Price / Kaina: about  8-11€ 


See you soon!


Similar articles/ panašūs straipsniai: