2018/01/22

V7 Tonning mask

EN

Today, I will talk about a face mask, which had to do some traveling. Why? Immediately you will know why.
I ordered this mask from eBay and it came about in a month. This is the trip, from the other side of the world it came to me, if more accurately from Hong Kong. The face mask was inexpensive, and the choice of face masks in Lithuania is small compared to what you can buy online. I will start with the fact that the package of masks is already known to us, and the mask itself is a sheet mask , that it will not require take any action or spreading it on the face or  anything else, simply take the mask sheet ant put it onto the face and after 20 minutes we will take it off, the left over  essence of the mask should be spread soft touch on the face.
LT

Šiandien papasakosiu jums apie veido kaukę, kuriai teko šiek tiek pakeliauti. Kodėl?  Tuoj pat ir sužinosite kodėl.
Šią kaukę užsisakiau iš ebay ir ji mazdaug keliavo apie mėnesį. Štai jos ir kelionė, iš kito pasaulio kradto ji pateko pas mane, jei tiksliau iš Honkongo. Kaukės kaina buvo nedidelė,  o Lietuvoje esančių veido kaukių pasirinkimas nedidelis palyginus su tuo ką galima nusipirkti internetu. Pradėsiu nuo to kad kaukės pakuotė yra mums jau įprasta, o pati kaukė yra lakštinė tai yra kad jos nereiks tepti ar dar ką nors daryti tiesiog paimsime kaukės lakštą užsidėsime ant veido ir po 20 min ją nuimsime, kaukės esencijos likučius švelniai įtapšnosime į veido odą, o
patį lakštą tiesiog išmesim. 


EN

 With the face mask package opened, the scent was delicate and barely noticeable, did not irritate. The mask itself was damp, maybe even wet. When you put it on your face, you should wait for 15-20 minutes. I did not feel anything unpleasant while waiting, so I relaxed and watched my favorite YouTube videos. After use, the face skin becomes more elastic, more moisturized and softer. By the way, the areas of the eyes and the lips were somewhat smaller and the usual masks I buy in Lithuania, so if you buy, you may have to adjust some size of these areas. Summing up liked its effect, so it is really repeatable and it did not irritate my skin. 

LT

Atidarius veido kaukės įpakavimą kvapas buvo subtilus ir vos juntamas, neerzinantis. Pati kaukė buvo drėgna gal netgi kiek šlapia,  tai tikrai naudoti galima. Uždėjus ją ant veido reikia luktelėti 15-20 min. Laukiant nebuvo justi nieko nemalonaus todėl as atsipalaidavau ir žiūrėjau savo mėgstamų youtube'rių video. Po naudojimo veido oda tapo elastingesnė, labiau sudrėkinta ir švelnesnė. Beje akių ir lūpų sritys buvo kiek mažesnio dydžio bei man įprastų Lietuvoje pirktų kaukių,  todėl jei jus pirksite gali tekti pasikoreguoti šiek tiek tų sričių dydį.  Apibendrinus patiko jos efektas, todėl tikrai kartotina, odos nesuerzino.
  • Rating / Įvertinimas:  4/5
  • Validity / Galiojimas:  shown on packaging/ nurodyta ant pakuotės
  • Purchase from Galima įsigyti: ebay.com